Services

Korrekt dimensionerede og effektivt producerede miljøplejeydelser sparer omkostninger og naturressourcer. Vi tilbyder miljøvedligeholdelse fra planlægning til indsamling og rapportering.

ESG-Strategi

I vores ESG-strategi lægger vi vægt på samarbejde og partnerskab for at løfte bæredygtighed i affaldsbranchen.

I vores ESG-strategi har vi valgt fem strategiske fokusområder, som afspejler, hvor vi kan bidrage mest til at fremme bæredygtighed i vores branche. På tværs af alle fem områder er partnerskaber en afgørende faktor for at skabe en stor positiv forandring:

Klima

Vi har fokus på at beregne vores klimaaftryk, så vi kan dele klimadata med vores kunder, som skal bruge det til at beregne og rapportere deres egne klimaaftryk. Derudover vil vi reducere vores klimaaftryk og forpligte os til Paris-aftalen samt tilbyde klimaneutral affaldsindsamling til alle vores kunder.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er et naturligt og vigtigt fokusområde for os, da vores kerneforretning er affaldsindsamling og sortering. Vi ønsker at fortsætte vores eksisterende innovationspartnerskaber hvor vi samarbejder om øget og forbedret genanvendelse samt søge at udvikle flere af disse partnerskaber. Vi vil også rådgive vores kunder om deres affald og spore affaldet når det forlader vores faciliteter så vi kan dele genanvendelsesdata.

Medarbejdere

Vi kan ikke drive vores forretning uden vores medarbejdere, derfor har vi en ambition om at være det bedste arbejdsplads vi branchen. Samtidig sikrer vores fokus på sikkerhed, uddannelse, mangfoldighed og sammenhold gode arbejdsvilkår i vores kunders værdikæde.

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere

Det er vigtigt for os at være med til at løfte ambitionsniveauet for bæredygtighed hos alle vores samarbejdspartnere i værdikæden.

Berørte samfund

Vi ønsker at have en positiv indvirkning i de lokalsamfund, hvor vi arbejder. Da vi interagerer med mange borgere i vores daglige drift, er det vigtigt at alle disse interaktioner er baseret på positivitet og respekt.

Verdis vil være den førende partner på bæredygtighed i dag, for samfundet i morgen

Verdis’ arbejde med ESG omfatter miljø (E), medarbejdere og samfund (S) og governance (G). Verdis har fem strategiske fokusområder i ESG-strategien. Ambitionen for disse fokusområder er udvalgt efter en grundig vurdering af væsentlighed, gældende regulering, kundernes prioriteter og et ønske om at positionere sig som en førende virksomhed på bæredygtighed i branchen.

I udviklingen af ESG-strategien, forbereder vi os på at rapportere efter EU-regler

EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er gældende EU lovgivning for ESG-rapportering. Nogle af rapporteringskravene er obligatoriske for alle virksomheder, men de fleste oplysninger afhænger af de bæredygtighedsforhold, der er væsentlige for en bestemt virksomhed. De Europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), indeholder reglerne for hvad der skal indgå i rapportering til CSRD.

Verdis skal først rapportere ifølge CSRD, for det finansielle år 2025. I den nuværende ESG-strategi har Verdis dog allerede overvejet ESRS-standarderne og konceptet dobbelt væsentlighed.

Verdis har udført en dobbelt væsentlighedsvurdering, hvor resultaterne gave vejledning i, hvilke ESG-emner skulle være strategiske prioriteter. Dobbelt væsentlighedsanalysen, som er i overensstemmelse med CSRD, er et lovpligtigt krav, og første skridt hen imod CSRD-rapportering.

Verdis har også taget hensyn til ESRS, i forhold til udviklingen af nøgletal (KPIer), eller datapunkter som vi måler og kommer til at rapportere. ESRS indeholder specifikke foruddefinerede KPIer for de forskellige bæredygtighedsområder, som Verdis har brugt som input. Vi har enten valgt at bruge KPIerne, som de er fra ESRS, justeret dem så de passer til vores forretning eller fundet på yderligere KPIer, hvor det var nødvendigt.

Ønskes der yderligere dialog om ESG, så ræk ud til Verdis´ ESG-direktør.