Indsamlingsværktøjer

Vi har et bredt udvalg af forskellige indsamlingsværktøjer til alle destinationer. Vi hjælper dig med at finde de affaldsbeholdere, der passer bedst til din drift.

DAGRENOVATION – ERHVERV

Ligegyldigt hvilken type affald det handler om, så kan vi hjælpe dig med at skaffe dig af med det på ansvarlig vis. Du skal blot fortælle os, hvilken type affald det drejer sig om, så giver vi gerne et uforpligtende tilbud på en renovationsordning. Vi er fleksible, og du kan derfor få en renovationsordning præcis efter de behov, der passer dig.

FÅ STYR PÅ DIT AFFALD – LAD OS STÅ FOR DIN DAGRENOVATION

Mange er i tvivl om reglerne og lovgivningen inden for dagrenovation og bortskaffelse af affald. Vidste du for eksempel, at du frit kan vælge hvem, der skal hente dit affald, når du er erhvervsdrivende?

 • Vi henter dit affald uanset størrelse
 • Vi kommer, når det passer dig
 • Det er nemt og miljørigtigt

RENOVATIONSLØSNINGER TIL ERHVERV

Vi har i mange år været førende indenfor effektiv renovation i København og omegn. Og vi afhenter dagligt affald for mange borgere, virksomheder og institutioner i hovedstadsområdet.

 

AFHENTNING AF STORSKRALD

Har du svært ved at komme af med dit storskrald, som f.eks. madrasser, møbler, pap, store elektroniske genstande, hårde hvidevarer og cykler? Vi er klar til at hjælpe dig, med afhentning af storskrald.

FORSKELLIGE TYPER STORSKRALD – AFHENTNING AF STORSKRALD

Storskrald er ikke dagrenovation, men større kasseret indbo og brugsgenstande, som skal smides ud. Det bedste kendetegn ved storskrald er, at det er for stort til at være i en dagrenovationsbeholder. Verdis tilbyder afhentning af følgende affaldstyper ifm. storskrald:

 • Stort og småt pap
 • Hård plastemballage
 • Metal og jern
 • Store og små husholdningsapparater
 • Stort og småt brændbart
 • Skærme og monitorer
 • Afhentning af storskrald kan også inkludere andre større materialer

MILJØRIGTIG AFHENTNING AF STORSKRALD

Hos Verdis værner vi om miljøet. For dig betyder det, at alle vores biler er miljørigtige og godkendt til at køre i alle miljøzoner. Vi kommer til den aftalte tid og henter dit storskrald, og vi sørger for miljøhensigtsmæssig afskaffelse af affaldet, så det har størst gavn for naturen.

Jern og metal bliver eksempelvis genbrugt, mens genbrugstræ genanvendes til spånplader. Brændbart storskrald, som reoler, borde, stort emballageaffald, bliver kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver omsat til elektricitet og fjernvarme. Vi er eksperter inden for afhentning af storskrald og har stor ekspertise med bortafskaffelse af affaldet.

SÅ NEMT ER AFHENTNING AF STORSKRALD

Mange er i tvivl om reglerne og lovgivningen inden for afhentning af storskrald, og tror fejlagtigt, at man skal vælge et fast vognmandsfirma igennem kommunen. Dette er en forkert antagelse. Man kan nemlig helt selv bestemme, hvem man vil have til at afhente sit storskrald.

Gennem Verdis kan afhentning af storskrald lade sig gøre i hele Storkøbenhavn, som breder sig fra Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør.

 

CONTAINER TIL HAVEAFFALD

Haveaffald er kompostegnet affald og omfatter den rest af grene, buske, rødder, ukrudt og sten, der er tilovers i forbindelse med høst, dyrkning og renovering af en park eller have.

Nedenfor kan du se hvilken type affald, der typisk indgår i dit haveaffald:

 • Ukrudt
 • Græs
 • Blade
 • Hækafklip
 • Stød og rødder
 • Blomster
 • Buske
 • Grene
 • Juletræer

BESTIL CONTAINER TIL HAVEAFFALD

Vi afhenter dit haveaffald på din bopæl eller ved din erhvervsejendom. Du bestemmer selv, om det skal være afhentning med et fast tømningsinterval, eller om du selv vil bestille afhentning, når din container er fyldt. Er du i tvivl om, hvor mange eller hvilken container til haveaffald, som du har brug for, står vi selvfølgelig klar med råd og vejledning.

Prisen på bortskaffelse af affald er sammensat af kørselsudgifter, leje af container, samt en omkostning til det modtageanlæg der modtager affaldet. Det kan være et forbrændingsanlæg eller et sorteringsanlæg. Nogle genanvendelige materialer, f.eks. pap og jern, sælges og modregnes derfor kørselsprisen.

LEJE AF CONTAINER TIL HAVEAFFALD

Vi har et stort udvalg af containere i forskellige størrelser. Ønsker du at købe en container, er dette også en mulighed.

 

CONTAINERUDLEJNING

Verdis tilbyder udlejning af flere forskellige containere, både til private og erhverv.
Bemærk, at vi ikke tilbyder afhentning af dagrenovation hos private, da dette styres af den kommunale ordning, som du er tilknyttet.

Vi har flere forskellige typer containere, både åbnede, lukkede, med lås, komprimatorer m.fl.

CONTAINERTYPER

Herunder kan du se, hvilke containertyper vi tilbyder, samt vores anbefalinger til brug af containerne.

OPBEVARINGSCONTAINER

En lukket opbevarings-/skibscontainer kan bruges i både private og erhvervsmæssige formål.

Inden for erhverv og byggeri kan en lukket container være et oplagt valg, da man kan opmagasinere værktøj, maskiner, redskaber og materialer som beton, tegl, mursten m.m.

Hvis du skal flytte, renovere eller ombygge huset, kan du sikkert og trygt opbevare dine møbler, og andet indbo, i en lukket container.

Alt afhængig af den pågældende opgave og jeres opbevaringsbehov kan I leje en lukket container i størrelserne 10 og 20 fod. Vi sørger altid for grundig rådgivning, hvis I er i tvivl om hvilken skibscontainer, der er mest velegnet til netop jeres ønsker og behov. Begge typer af containere er lukkede og kan leveres med forsikringsgodkendte låsebomme, hvis I ønsker det.

Størrelser:

Størrelser: 10–30m3.
Længder: 4–6,5 meter.
Højder: 1,50–2,00 meter.

Tømning:

Hvis du benytter din lukkede container til affald, tømmer vi fastopstillede containere enten pr. bestilling, eller efter fast frekvens. Hvis du ønsker det, kan vores lukkede containere også leveres med taglåge til nedstyrtningsskakt.

KOMPRIMATORCONTAINER I FORSKELLIGE STØRRELSER

I vores containersortiment har vi forskellige typer og størrelser af komprimatorer. Vores mobile komprimatorer varierer fra 10-22m3, og vores stationære komprimatorer varierer i størrelser fra 10-30m3. Alle typer leveres med pressetryk fra 20–35 tons pressetryk. En komprimator anvendes typisk til opsamling af affald som pap, papir, blødt plast og restaffald.

MOBIL ELLER STATIONÆR KOMPRIMATORCONTAINER?

Fordelen ved en mobil komprimatorcontainer er, at den er velegnet til større mænger affald. Udseendemæssigt og funktionelt betyder det, at presseenheden og containeren er svejset sammen. Ved denne form for komprimering tages containeren med til aflæssestedet, hvor affaldet tømmes, hvorefter den leveres tilbage.

Omvendt er presseenheden og containeren adskilt fra hinanden på en stationær komprimatorcontainer. Fordelen ved denne komprimatorenhed er, at tømningen tager kort tid. Dvs. at man på en arbejdsplads, hvor der er kontinuerlig produktion, kun behøver at stoppe produktionen i relativ kort tid.

Vi tilbyder den mest miljøvenlige og mest økonomisk rentable løsning. Vi anbefaler ofte løsninger, hvor komprimator-containerne tømmes på stedet, da det er klart den billigste og mest miljørigtige måde at bortskaffe affald på.

VIPPECONTAINER

En vippecontainer, også kaldet en tipcontainer eller en midicontainer, er en container, der er effektiv i forbindelse med opbevaring af diverse typer affald. En vippecontainer er en god investering, hvis man arbejder med store mængder affald i sit firma eller sin virksomhed.

Verdis har vippecontainere i flere forskellige størrelser og udformninger – alle i ekstra kraftigt stål og med ekstra gode forstærkninger.

Containerne leveres altid som lukkede, men kan åbnes helt i bagenden, så de er lette at arbejde med.

Størrelser:

4–16m3

Tømning:

Alle vores vippecontainere bliver tømt, på stedet, af en komprimatorvogn. På denne måde sikrer vi dig, at du aldrig står uden en affaldsbeholder.

MINICONTAINER

En minicontainer kan udlejes til både privatpersoner* (bemærk, at dagrenovation eller andre fraktioner, som indgår i din kommunale løsning ikke kan udskiftes med en løsning igennem os). og erhverv. For private er minicontainere nyttige i forbindelse med de fraktioner, som ikke er en del af den kommunale affaldsordning. Virksomheder med mindre mænger affald og begrænset plads kan drage stor nytte af en minicontainer.

Minicontainere benyttes oftest til pap, papir og restaffald. Vi tilbyder også andre løsninger, som eksempelvis maling, opløsningsmidler og kemikalier. Elektronikaffald i form af batterier og elsparepærer, el-værktøjer, printere, skærme, PC’er, kabler mv. har særligt skrappe krav til bortskaffelse og sortering – disse krav overholder vi naturligvis også.

Størrelser:

Der findes 15 forskelliges størrelser mellem 100 og 1200 liter. Det kan være uoverskueligt at finde ud af, hvilken størrelse, du har behov for. En fif til identifikation af størrelse kan være, at du oftest vil have en 240-liters beholder, i din private husstand, til mad/rest. 660-liters beholdere vil ofte være dem, du ser i boligselskaber. Er du stadig i tvivl – så giv os et kald – så vejleder vi dig gerne.

Alle vores minicontainere er monteret med hjul og kan leveres med lås, hjulbremse og retningsspærre – dette for at højne sikkerheden og for at sikre en fast retning, når containerne skal flyttes. Ønsker du det, kan dine minicontainere også leveres med fast låg og papirindkast- se også nærmere vedr. sikkerhedsmakulering.

Tømning:

En minicontainer bliver tømt på stedet af en komprimatorvogn. Vores komprimatorvogne behøver ikke at køre til modtageanlægget med hvert læs, men kan have mange tømninger med, før der skal aflæsses, og er derfor klart den billigste og mest miljørigtige måde at bortskaffe affald på.

 

JORDKØRSEL

Vi tilbyder både levering og afhentning af byggematerialer, som jord, sten og grus, ifm. byggeprojekter eller renovering. Skal du eksempelvis have kørt jord væk fra en byggeplads, et beboelsesområde eller fra din private adresse? Vi kan tilbyde jordkørsel til det bestemmelsessted, som du ønsker. Uanset hvad type kørsel opgaven drejer sig om, sørger vi for afhentning og bortskaffelse af jord.

Vi tilbyder naturligvis også bestilling, levering og afhentning af muldjord. Verdis har stor erfaring med bestilling, levering og afhentning af muldjord, og vi ved derfor, hvilken type muld du har brug for til dit byggeprojekt.

NEDENFOR KAN DU SE EN LISTE AF FORSKELLIGE TYPER MULDJORD:

 • Specialmuldjord
 • Højbedsmuld
 • Græsarmeringsmuld
 • Drivhusmuld
 • Lyngmuld
 • Harpet muld

De forskellige typer muld benyttes til forskellige formål. I forbindelse med anlægsarbejde benytter man f.eks. specialmuldjord til anlæg af græsarealer og bede og til plantning af træer, hække og buske.

Afhentning og levering af jord sker ved hjælp af grab og lastbil. Affaldet bliver vejet på stedet, og der udskrives vejeseddel, der sendes med fakturaen.

BESTIL AFHENTNING AF JORD

Hos Verdis går vi op i miljøet, og alle vores lastbiler lever op til kravene om at måtte køre i alle miljøzoner.