Få et uforpliktende skreddersydd tilbud

Få et tilbud

Et samfunn uten avfall

Verdis er fast bestemt på å drive vår virksomhet i samsvar med de høyeste faglige, etiske og juridiske standarder. Vi ønsker et samfunn der ressurser gjenbrukes i størst mulig grad og jobber mot visjonen:

Et samfunn uten avfall.

Verdis DK er en del av Verdis Nordic Group, som samler inn og sorterer avfall som kan gjøres om til nye ressurser.

Avfallshåndtering er et av de viktigste temaene på agendaen rundt om i verden.

Når naturressursene blir færre, legges det større press på samfunnet for å beskytte miljøet. Det betyr at vi må finne nye metoder for å behandle avfallet vårt.

Det er ikke lenger akseptabelt at vi bare sender avfall til et deponi der det graves ned. Og heldigvis for det – for vi kan se at det lønner seg å sortere og resirkulere avfallet.

Som en del av denne kritiske bransjen, gjør Verdis alt for å jobbe på en miljømessig ansvarlig måte. Hvert år leverer vi mange tusen tonn avfall til gjenvinningsanlegg, hvor transporten av avfallet utføres av vedlikeholdte lastebiler, som i økende grad drives av mer miljøvennlige drivstoff som elektrisitet, gass og biodrivstoff.

Bli kjent med oss

Nyheter

CUBE Infrastrukturforvaltere har inngått avtale om å kjøpe URBASER NORDIC

Pressemelding Cube har inngått avtale om å kjøpe Urbaser Nordic fra det spanske avfallshåndteringskonsernet Urbaser.…

Les mer